Lietuvos muzikologija Nr. 1 | 2000

Download
 • Algirdas Ambrazas.
  M. K Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“ analitinės interpretacijos
 • Audronė Jurkėnaitė.
  Seto analizės teorijos metmenys
 • Vita Gruodytė.
  Teoriniai muzikinės erdvės suvokimo apmatai
 • Jūratė Trilupaitienė.
  Iš M. Mažvydo knygų: giesmė, jos vieta liturgijoje ir mokykloje
 • Karina Firkavičiūtė.
  Panazijizmo koncepcija ir Lietuvos karaimų liturginis giedojimas
 • Jonas Vilimas.
  Grigališkasis choralas: tradicija ar tradicijos
 • Jūratė Gustaitė.
  Poemiškumo fenomenas Aleksandro Skriabino kūryboje
 • Inga Jankauskienė.
  Simfoninės ir kamerinės instrumentinės muzikos koncertų apžvalga (1918–1940)
 • Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė.
  Dviejų pradų – vokalinio ir instrumentinio – susipynimas sutartinėje „Buvo dūda Vilniuj“
 • Dalia Urbanavičienė.
  Tradicinio šokio fiksavimo metodika
 • Gvidas Vilys.
  Šiaurės rytų Europos tautų signalinių lentų signalai ir jų sandara
 • Rūta Šimonytė-Žarskienė.
  Šiaurės rytų Europos tautų skudučių tipo instrumentų repertuaras
 • Rimantas Astrauskas.
  Lietuvių ir baltarusių (gudų) etniniai ryšiai, remiantis etnomuzikologijos duomenimis

Download complete issue